شركت پالايش كود | اخبار و نهاده هاي كشاورزي شركت پالايش كود | اخبار و نهاده هاي كشاورزي .

شركت پالايش كود | اخبار و نهاده هاي كشاورزي

اصلاح خاك با سولفات آمونيوم

كود سولفات آمونيوم و اصلاح خاك

از جمله ويژگيهاي كود سولفات آمونيوم ، جابجايي و نگهداري آسان ، افزايش مقاومت درختان و گياهان در برابر كمبود آب و بهبود شرايط خاك و كاهش خاصيت قليايي خاك ، داشتن نيتروژن فراوان براي گياهان و جايگزيني مناسب اوره ، كاهش مصرف انرژي گياه براي جذب آمونيوم و متابوليسم گياه ، افزايش رشد برگها و رشد قسمتهاي بالاي گياه ، كاهش زردي برگها و غيره باعث شده است اين كود بهتر از ساير كودهاي نيترات باشد.

سولفات آمونيوم با خاك واكنش مثبت مي كند تا يك آمونياك مثبت ايجاد شود. pH خاك در اين واكنش نقش مهمي دارد زيرا در pH بالا آمونياك يونيزاسيون در خاك افزايش مي يابد. همچنين افزايش دما باعث افزايش يونيزه شدن آمونياك در خاك نيز مي شود. بنابراين هنگام استفاده از ضروريات به دماي خاك و pH توجه كنيد.

سولفات آمونيوم استفاده هاي گوناگون


توليد كودهاي كشاورزي
مورد استفاده در ساخت كف آتش نشاني
استفاده در تصفيه آب و فاضلاب
خمير نان در صنعت مواد غذايي
در عمليات آبكاري در رنگرزي پارچه
براي درمان كوكسيديوز در دامداري و مرغداري
در صنايع چرم و برنزه در عمليات روغن كاري استفاده مي شود

خاصيت آفت كش سولفات آمونيوم

متداول ترين كاربرد سولفات آمونيوم در كشاورزي ، كاهش قليايي خاك است. پس از رهاسازي ، يون هاي آمونيوم محيط را اسيدي مي كنند و pH خاك را كاهش مي دهند. از طرف ديگر ، اين كاهش pH ، نيتروژن مورد نياز خاك را تأمين مي كند. مشكل اصلي استفاده از اين كود كمبود نيتروژن در مقايسه با نيترات آمونيوم است كه اين امر باعث مي شود هزينه هاي بالايي براي كشاورزان ايجاد شود.

همانطور كه گفته شد سولفات آمونيوم مي تواند به عنوان راه حلي براي از بين بردن قارچ ها ، علفهاي هرز و آفات استفاده شود. همچنين در صنعت چوب به عنوان نگهدارنده چوب مورد استفاده قرار مي گيرد.

وجود گوگرد در خاك آن را اصلاح مي كند و امروزه كشاورزان توجه زيادي به اضافه كردن مشتقات به خاك دارند. و گوگرد عنصر چهارمين گياه مغذي پس از نيتروژن ، فسفر و پتاسيم است.

تركيبات سديم و پتاسيم باعث شوري و قليايي خاك مي شوند. يونهاي سولفات كربناتها و دي كربناتهاي موجود در خاك را كاهش داده و سولفات سديم را در خاك تشكيل مي دهند. آنها با آب تركيب مي شوند و به عنوان يك راه حل با شستشو و زهكشي مناسب در دسترس هستند. همچنين به كمك قلياي موجود پتاسيم موجود در خاك. كاهش مي يابد

نيتروژن مهمترين منبع انرژي براي رشد گياهان است و بيشتر در كشاورزي استفاده مي شود. اين ماده اساسي بيشترين مقدار جو را در جو دارد و بيشترين عنصر مورد استفاده در گياهان است كه با كمك ريشه به صورت يونهاي آمونيوم و نيترات جذب مي شود و در سنتز و توليد اسيدهاي آمينه و پروتئين ها شركت مي كند. .

براي تهيه اين ماده از كودهاي شيميايي و الي استفاده مي شود. كود سولفات آمونيوم يك مكمل خاك است و حاوي گوگرد و نيتروژن است ، اما مقدار نيتروژن آن بسيار پايين تر از ساير كودهاي ازت است و نسبت به ساير كودهاي ازت زباله و شسته شدن كمتري دارد. گياهان نيتروژن را به صورت آمونيوم و نيترات جذب مي كنند. با افزودن اين ماده به خاك ، با كمك باكتريهاي موجود به آمونيوم و نيترات تبديل مي شود.

در ابتداي واكنش ، اسيديته خاك به شدت افزايش مي يابد ، اما با افزودن اين كود ، اكثر pH خاك به حالت عادي بر مي گردد. بيشترين كاهش PH به دليل وجود آمونيوم است ، اما سولفات نيز بر PH اثر مي گذارد.

تاثير كود سولفات آمونيوم بر درختان

يكي از دلايل اصلي كشاورزان براي استفاده از سولفات آمونيوم به جاي اوره ، وجود نيتروژن آمونياك است كه توسط ريشه هاي گياه با انرژي كمتري جذب مي شود. همانطور كه گفته شد گوگرد موجود در اين كود pH را كنترل مي كند و شرايط مناسبي را براي جذب ساير ريز مغذي ها مانند روي ، آهن ، مس و منگنز ايجاد مي كند. اين كود به دليل كاهش سطح نيتروژن باعث زردي برگها مي شود يا زردي برگهاي جوان را كه به دليل كمبود گوگرد است از بين مي برد و همچنين جايگزين مناسبي براي مركبات ، انگور و پسته است كه به اوره حساس هستند. . اين كود نيتروژن تمايل به كندتر جذب آب از كودهاي ديگر دارد و باعث كاهش لخته شدن خاك و افزايش ماندگاري در خاك مي شود و آب را شسته نمي كند.

در مناطقي كه آب سنگين دارند ، مقدار زيادي سديم و كلسيم و بارش در سر مخازن علف كش وجود ندارد ، وجود اين ماده مانع از بروز اين امر مي شود و باعث افزايش كارآيي علف كش ها مي شود. اين اسيديته خاك را كنترل مي كند و در آب محلول است. لازم به ذكر است كه استفاده از اين ماده در خاكهاي خنثي باعث از بين رفتن pH و از بين رفتن گياهان و آسيب پذيري آنها در برابر كنترل آفات مي شود.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ تير ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۰۲:۴۴ توسط:شركت پالايش كود موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :